Ny uttagsmärkning - Jag hittar inte märkning/ laddarID på laddaren

I samband med att vi byter foliering på våra laddare i hela landet övergår vi även till en ny gemensam europeisk standard för uttagsmärkning. Detta kommer att medföra att vi under en tid kommer att ha olika uttagsmärkningar.  

Vår app kommer att uppdateras för att kunna hantera båda typerna av ID-nummer men fram till dess kommer du bara kunna starta med nummer av den tidigare standarden med fem siffror följt av en punkt och ett avslutande uttagsnummer.  

Om du kommer till en laddare med den nya märkningen är det enklaste sättet att starta laddningen att navigera till den laddare du står vid via kartan och starta det önskade uttaget genom att klicka på uttagssymbolen i platsvyn. Du kan navigera till din närmaste laddare genom att klicka på navigeringsikonen längst ner till höger i kartvyn eller genom att zooma in manuellt.  

Alternativt kan du starta manuellt genom att trycka på laddaknappen och därefter knappa in siffrorna i EVSE-ID:t med de fem första siffrorna till vänster om punkten och de sista två siffrorna till höger om punkten. 

Exempel: 

Ny märkning EVSE-ID: SE-MER-E2124401 

Tidigare märkning: 21244.01