Jag kommer att installera/ har installerat en laddbox i år. Vad händer om jag inte kan skicka in fakturan till Naturvårdsverket förrän efter årsskiftet?

Naturvårdsverket har just nu handläggningsstopp för ansökningar på grund av bokslut. Därför kommer de inte att fatta några beslut gällande bidraget Ladda bilen under perioden 12 december till 31 december 2020. Du som vill söka bidrag eller inväntar beslut för bidrag 2020 kan därför förvänta dig besked efter årsskiftet då handläggningen troligtvis fortsätter. Det viktigaste är att installationen är genomförd senast den 31 december 2020. Du har sex månader på dig att söka bidraget förutsatt att det finns pengar kvar i budgeten.