Kan jag få min kabel nedgrävd

I standardinstallationen ingår endast kabeldragning ovan mark. Vill du att kabeln ska vara nedgrävd på någon del av kabelns sträckning måste du själv göra det förberedande arbetet med att gräva ett 60 cm djupt dike och lägga kabelrör. Kabelröret ska ha en diameter på 50 mm och dragtråd ska finnas. Kabelrör med dragtråd är alltid gula och finns att köpa i välsorterade byggvaruhus. Notera att kabeldragning för en energimätare måste läggas i ett separat rör från elkabeln, så vid köp av en laddbox med lastbalansering krävs två rör vid nedgrävning av kabel.

Det kommer att bli en tillkommande kostnad för det jobb installatören behöver utföra med markförlagd kabel, enligt gällande prislista.