Kan jag fortfarande använda Bee´s mobilapp?

Ja, du kan fortfarande använda mobilappen från Bee. Se till att den är uppgraderad till den senaste versionen efter den 1 juni för att få tillgång till hela laddnätverket, även i Norge samt för att ta del av det nya utseendet.