När dras betalning från mitt kort

Betalningen för din laddning under föregående månad kommer att debiteras ditt registrerade kort den 3:e varje månad.