När kan jag börja göra avdrag för grön teknik?

Du kan göra avdrag för installation av grön teknik som påbörjas och betalas från och med den 1 januari 2021.