När sker namnändringen till Mer?

Den 1 juni byter Bee namn till Mer

Bee byter namn till Mer den 1 juni. Förutom Mer Sverige finns även Mer i Norge och Storbritannien. Företagen i Tyskland, som ingår i samma koncern, byter namn till Mer senare i år. Omprofileringen av laddstationerna i det publika laddnätverket i Sverige kommer att påbörjas under sommaren.