Vad behöver jag göra för att få tillgång till laddnätverket Mer?

Du behöver inte göra något. Du kommer att kunna fortsätta att ladda med laddbrickor från Bee eller med mobilappen- även efter att appen får nytt utseende och laddstationerna omprofilerats till Mer. Priser och dina villkor förblir densamma.