Varför byter ni namn?

Namnbytet är ett resultat av att vi nu ingår i en europeisk laddkoncern som samlar alla laddbolagen under samma identitet. Inom kort kommer du känna igen oss på dina resor med elbilen, även utanför Sveriges gränser.  Som en stor international aktör får vi nu även bättre möjligheter att utveckla produkter och tjänster för alla våra kunder i framtiden – både här hemma och över landets gränser.