Vilka krav finns på laddutrustningen för att kunna göra avdrag för grön teknik?

Det är samma krav på tekniken som gäller för ladda-hemma-stödet. Laddboxen ska ha Typ 2 eller CCS-kontakt samt vara förberedd för mätning och debitering.